Kostnadsansvar för läkemedel

Läkemedel delas in enligt ATC-kod och klassas som Bas/allmänläkemedel, Klinikläkemedel-HSF eller Klinikläkemedel-Psykiatri. Kostnaden för ett receptläkemedel ska belasta den förvaltning/enhet där läkemedelsbehandlingen i huvudsak initieras och/eller följs upp.

Beslut kring kostnadsansvar för receptförskrivna läkemedel:
Kostnadsansvar för läkemedel 2010.

Bas/allmänläkemedel:
- där kostnaden belastar respektive förskrivande enhet
Huvudprinciper och nyheter:
Bas/allmänläkemedel i Kalmar län 2020 
Samtliga ATC-koder:
Bilaga 1 - Bas/allmänläkemedel 2020

Klinikläkemedel psykiatri:
- där kostnaden belastar Psykiatriförvaltningen oavsett förskrivande enhet
Klinikläkemedel-Psykiatri i Kalmar län 2020 

Klinikläkemedel:
- läkemedel som inte är upptagna på någon av listorna ovan, bekostas av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen oavsett förskrivande enhet 
Klinikläkemedel-HSF

Förskrivning av läkemedel från sjukhusen - för hur lång tid?

Läkemedelskommittén har fått i uppdrag att årligen uppdatera listorna med läkemedel. Detta sker i samband med revideringen av Rekommenderade läkemedel i Kalmar Län.