Ny riktlinje

2021-01-11

Vaccination mot Covid-19 vid samtidig behandling med antikoagulantia.

Riktlinjen innehåller råd för praktisk handläggning vid vaccination mot Covid-19 med vaccinet Cominarty när patienten har pågående behandling med antikoagulantia respektive trombocythämmande medel.

Riktlinjen riktar sig till läkare och sjuksköterskor vid sjukhus och hälsovalsenheter. Sjuksköterskor i kommunal sjukvård.

Läs mer i riktlinjen