Terapigrupper

Terapigrupperna är tillsatta av läkemedelskommittén för att öka kvaliteten på vår kompetens inom läkemedelsområdet.

Terapigrupperna är tillsatta med representanter från både öppen och sluten vård samt apotekarkompetens och med geografisk spridning över länet.

Terapigrupperna har sett över läkemedelsrekommendationerna inom respektive område. De arbetar också med att se över vilka vårdprogram som finns och vid behov utarbeta nya sådana. Dessa finnas tillgängliga på landstingets hemsida efterhand som material färdigställs.

Terapigrupper, sammansättning

Astma, KOL/Allergi
Olof Torstensson, ordförande, Gripen HC
Kerstin Björkman-Lundberg, Läkemedelssektionen, sekreterare
Maria Lingström, barn klin, Kalmar
Niels Hornstra, med klin, Kalmar
Karolina Forssén, med klin, Kalmar
Linda Axelsson, med klin, Västervik
Anna Raaegaard, Stensö HC

Demens, läkemedel och äldre
Anders Haglund, GR-klin, Kalmar, ordförande
Erik Stomrud, specialist/ST-läkare, Emmaboda HC
Tobias Damgaard, Läkemedelssektionen, sekreterare
Åsa Rehn-Johansson, GR-klin, Västervik
Monica Svannäs, GR-klin, Kalmar
Karin Mathold, GK-klin, Kalmar
Marie Arvidsson, Vimmerby HC

Diabetes
Herbert Król, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
Petra Wintermeier, Vimmerby HC
Therese Johansson, Läkemedelssektionen,sekreterare
Thomas Neumark, Samordning Hälso- och sjukvård
Ann-Sofie Nilsson Neumark, Mönsterås HC
Ed Blaauwwiekel, medicinkliniken, Kalmar

Endokrinologi
Pär Wanby, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
Ola Nordqvist, Läkemedelssektionen, sekreterare

Gynekologi
Lisa Lindholm Jansson, kvinnokliniken, Västerviks sjukhus, ordförande
Therese Johansson, Läkemedelssektionen, sekreterare
Sofia Olsson, kvinnokliniken, Länssjukhuset i Kalmar
Kerstin Steensland, MHV Kalmar
Therése Gran Holgersson, MHV Oskarshamn

Hjärta-kärl
David Olsson, med klin, Kalmar, ordförande
Malin Johansson Östbring, Läkemedelssektionen, sekreterare
Burkard von Wangenheim, med klin, Kalmar
Maria Ernfridsson, St Trädgårdsgatans HC, Västervik
Sadegh Dolatabadi, med klin, Oskarshamn
Jesper Schüllerqvist, med klin, Västervik
Anna Ekblom, Läkarhuset Kronan, Kalmar

Hud
Maria Yngvesson, hudmottagningen, Kalmar, ordförande
Emma Hamrin, Läkemedelssektionen, sekreterare
Lina Niklasson, hudmottagningen Västervik
Kamil Uminski, St Trädgårdsgatans HC, Västervik

Infektion
Per-Åke Jarnheimer Olsson, Hygienöverläkare, Smittskydd och Vårdhygien, ordförande
Ola Nordqvist, Apotekare, ordförande Strama, sekreterare
Thomas Neumark, Distriktsläkare, Strama
Susanna Althini, Distrikstläkare, Strama
Thomas Hellborg, Specialistläkare, Infektionskliniken
(Thomas Schön, Överläkare, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien)
(Lisa Labbé Sandelin, Överläkare, Smittskydd och Vårdhygien, smittskyddsläkare)

Mage - tarm
Per Källén, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
Simat Taufeeq Ghanni, Läkemedelssektionen, sekreterare
Ernesto von Greiff, ST-läkare, medicinkliniken, Västervik
Peter Larsson, Esplanadens hälsocentral

Neurologi
Branka Brzakovic, Läkemedelssektionen, sekreterare

Osteoporos
Fredrik Grimvall, med klin, Västervik, ordförande
Ola Nordqvist, Läkemedelssektionen, sekreterare
Ed Blaauwwiekel, medicinkliniken, Kalmar
Alexander Franzén, ortopedkliniken, Kalmar
Måns Aldman, ortopedkliniken, Västervik
Yusaima Törnvall, geriatriska kliniken, Kalmar
Cecilia Madebrink, ortopedkliniken, frakturkoordinator, Kalmar
Susanna Althini, Högsby HC
Sara Axelsson, klinisk fysiologi, LSK, Kalmar
Johan Segerbank Bremberg, rad klin, Västervik
(Pär Wanby, med klin, Kalmar)

Psykiatri
Arvid Lissel, ST-läkare, vuxenpsykiatri, Kalmar, ordförande
Naemi Regen, apotekare, Läkemedelssektionen, sekreterare
Erik Lexne, dist läk, Färjestaden HC
Vencel Katona, ST-läkare, vuxenpsykiatri, Västervik

Smärta
Kamil Uminski, St Trädgårdsgatans HC, Västervik
Branka Brzakovic, Läkemedelssektionen, Kalmar, sekreterare
Ulrike Fleischer, geriatriska kliniken, Kalmar
Olof Rubin, smärtenheten, Västervik
Anna Michaëlsson, medicinkliniken, Västervik (kontaktperson)

Tandvård
Anders Ottoson, Oral kirurgi, Västervik
Jette Lehrmann Madsen, Central administration (Folktandvårdens kansli), Kalmar
Marie Svensson, Övertandläkare, sjukhustandvården LSK, Kalmar
Tagrid Alihodzic, Läkemedelssektionen, sekreterare

Urologi
Hendrik Bamberg, kir klin, Västervik, ordförande
Therese Johansson, Läkemedelssektionen, sekreterare

Ögon
Raneen Khudair, ögonkliniken, Länssjukhuset i Kalmar (kontaktperson)
Emma Hamrin, Läkemedelssektionen, sekreterare

Öron, näsa och hals
Anna Parke, öronkliniken, Länssjukhuset i Kalmar, (kontaktperson)
Tagrid Alihodzic, Läkemedelssektionen,sekreterare