Ledamöter i Läkemedelskommittén

Ellen Vinge, klinisk farmakolog, ordförande
e-post: ellen.vinge@regionkalmar.se

Tobias Damgaard, apotekare, sekreterare, Regionhuset

Henrik Joborn, överläkare, Esplanadens hälsocentral, Västervik

Karolina Forssén, överläkare, medicinkliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Karin Mathold, geriatriker, Lindsdals hälsocentral

Kerstin Björkman-Lundberg, apotekare, Västerviks sjukhus

Mathias Landerdal, apotekare, läkemedelschef

Thomas Neumark, distriktsläkare, Regionhuset

Emma Hamrin (adj), apotekare, Länssjukhuset i Kalmar

Therese Johansson (adj), apotekare, Regionhuset

Tagrid Alihodzic (adj), apotekare, Regionhuset

Ann-Britt Christensen (adj), MAS, Emmaboda/Nybro kommun

Ola Nordqvist (adj), apotekare, Regionhuset