Ledamöter i Läkemedelskommittén


 • Karin Mathold, geriatriker, ordförande
 • Tobias Damgaard, apotekare, sekreterare, Regionhuset
 • Malin Lydén, ST-läkare, medicinkliniken, Länssjukhuset i Kalmar
 • Mathias Landerdahl, apotekare, läkemedelschef
 • Thomas Neumark, distriktsläkare, Regionhuset
 • Emma Hamrin, apotekare, Länssjukhuset i Kalmar
 • Therese Johansson, apotekare, Regionhuset
 • Vivianne Wu, apotekare, Länssjukhuset i Kalmar
 • Ann-Britt Christensen, MAS, Emmaboda/Nybro kommun
 • Ola Nordqvist, apotekare, Regionhuset
 • Ursula Scheibling, specialist palliativ medicin, Västerviks sjukhus
 • Ireneusz Piotr Graczyk, distriktsläkare, Esplanadens HC
 • Kerstin Björkman-Lundberg, apotekare, Västerviks sjukhus
 • Kristina Widebäck, distriktsläkare, Borgholms HC