Utbildning för sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård

Under 2020-2021 håller Läkemedelskommittén en serie utbildningar riktade mot sjuksköterskor inom
kommunal hälso- och sjukvård.

Varje utbildning är på ca 1 timme.

 

Utbildningstillfälle 1: Antikoagulantia (24/9)

Utbildningstillfälle 2: Demensläkemedel (22/10)

Utbildningstillfälle 3: Smärtläkemedel (19/11, 1 h och 15 min)

Utbildningstillfälle 4: Aktuella teman från Läkemedelskommittén (10/12)

Utbildningstillfälle 5: Äldre och läkemedel (14/1)

Utbildningstillfälle 6: D-vitamin, benskörhet och lite annat (18/2)