Tillfälligt uppehåll vid risk för intorkning

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid risk för intorkning