Vad kan du göra för att minska mängden medicin i miljön?

  • Överväg alltid om läkemedel är nödvändigt.
  • Vid nyinsättning, skriv ut startförpackningar.
  • Skriv inte ut mer än vad som beräknas gå åt.
  • Släng aldrig läkemedel i avloppet. Överblivna läkemedel ska lämnas till apoteket för destruktion.
  • Påminn patienten om apotekets genomskinliga returpåse. Begagnade läkemedelsplåster, vaginalinlägg, inhalatorer och spraybehållare innehåller fortfarande mycket läkemedel. De ska också lämnas till apoteket för destruktion.
  • Be läkemedelsföretagen om miljöinformation. Lär dig vilka läkemedel som är farliga för miljön.