Råd om receptfria läkemedel

I flera fall är det mer lämpligt att rekommendera ett receptfritt läkemedel istället för att skicka ett recept. Läkemedelskommittén har tagit fram en riktlinje för när det är aktuellt att rekommendera receptfria läkemedel: 

Riktlinje receptfria läkemedel 

Som stöd till den som rekommenderar receptfri behandling, finns även förslag på lämpliga preparat för given indikation samlat i en lista. 

Receptfria läkemedel - preparatval