Äldres läkemedel

Äldre, sköra patienter kräver särskild omtanke vid val av läkemedelsbehandling. Här finns råd om ordination av läkemedel till äldre.

Läkemedel till de mest sköra äldre

Expertgrupper i geriatrik från nio regioner har sammanställt rekommendationer för läkemedel till de mest sjuka och sköra äldre.

Läkemedelsbehandling för de mest sjuka och sköra äldre 

Bakgrundsdokumentation - till rekommendationerna

Rekommendationerna finns även i tryck form.
Kontakta Läkemedelskommittén för beställning.

Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi

Socialstyrelsen har gjort en sammanställning av läkemedelsbehandlingar som anses vara mindre lämpliga eller bra för äldre. 

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 

En lathund med aktuella preparatnamn finns här.

Lathund för mindre lämpliga läkemedel till äldre