Detaljerad beskrivning mål och uppföljningar

En detaljerad beskrivning hur Läkemedelskommitténs mål och uppföljningar inom Hälsoval mäts.

Läkemedelskommitténs mål och uppföljningar i hälsoval