Ny dosleverantör

2021-01-20

Nytt avtal om dosdispensering av läkemedel i öppen vård

Region Kalmar län har ingått nytt avtal om dosdispensering av läkemedel i öppen vård. Tilldelad leverantör är Apoteket AB och avtalet träder i kraft 1 april 2021. Det innebär att regionen kommer att byta dosleverantör från Apotekstjänst Sverige AB till Apoteket AB.

Det nya avtalet gäller under perioden 2021-04-01- 2024-03-31. Överflytt av patienter till den nya leverantören planeras att ske under april månad 2021. Arbetet med implementering av det nya avtalet pågår för fullt. Implementeringsarbetet kommer att involvera regionens förskrivare och kommuner. När vi har fastställt vilka aktiviteter som krävs och när, så kommer berörda att informeras.

På regionens hemsida för dosförpackade läkemedel finns mer information om dostjänsten: https://regionkalmar.se/samarbetsportalen/vardriktlinjer/lakemedel/dosforpackade-lakemedel/

Har du frågor om leveranser, direktleveransavtal, avvikelser eller patienters betalningsalternativ, vänd dig till Apoteket AB:s kundtjänst, tfn 0771-210 210.

Har du frågor om avtalet med Apoteket AB eller dossortimentet, vänd dig till lakemedel@regionkalmar.se