Sortimentslistor och blanketter

Här hittar du kort information om sortimentslistor, samt blanketter som berör dosförpackade läkemedel.

Sortimentslistor

Dossortimentet grundas, i möjligaste mån, bland annat på Läkemedelskommitténs rekommendationer, förskrivningsmönster och krav på generiskt utbyte.

Sortimentet ses regelbundet över och anpassas. Förutsättningen är att läkemedlet är godkänt för dosdispensering. Tablett måste vara försedd med brytskåra för att kunna dispenseras delad.

Sortimentslistan finns i:

bokstavsordning
ATC-ordning

 

För blanketter, se Apoteket ABs hemsida