Rutin - Dosförpackade läkemedel

Syftet med rutinen är att:

  • förtydliga vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en läkare ska kunna fatta beslut om dosförpackade läkemedel
  • skapa en enhetlig och säker överföring av ordinationer och information mellan förskrivare, patient/kontaktperson, vårdpersonal och apoteken

Rutinen vänder sig till förskrivare och vårdpersonal i Region Kalmar län, kommunal vårdpersonal och dosleverantör.

Rutin - Dosdispenserade läkemedel