Förskrivning i Pascal

Pascal är IT-stödet för förskrivning av dosförpackade läkemedel och ska användas vid förskrivning och förskrivningsändringar till patient med dosförpackade läkemedel.

Stopptid för förskrivning/förskrivningsändring är klockan 14:00 vardagar.

Genom Pascal har användaren alltid tillgång till patientens aktuella förskrivningar samt dossortiment.

På Navet finns information om Pascal för Region Kalmar läns personal se:
Navet/Vårdstöd/Vårdverktyg/Vårdens IT-system/Pascal

Nummer av Läkemedelsnytt innehållande information om Pascal:
Läkemedelsnytt nr 4 2019 - Akuta rullar till dospatienter
Läkemedelsnytt nr 4 2020 - Pascal - praktiska tips

Arbetar du i kommunen gäller din kommuns riktlinjer.

Att tänka på!

Gör din beställning av originalförpackningar via Pascal

För en snabbare och säkrare hantering görs beställningar av originalförpackningar via Pascal. Faxbeställningar får göras av de som inte har Pascalbehörighet eller när Pascal har driftstörningar.

Om dosexpedition ska avslutas

Om dosexpedition ska avslutas meddelas det via Pascal genom att ändra status från pågående till avslutad. Skriv i kommentarsfältet varför patienten avslutas. Du behöver inte invänta att dosapoteket ska avsluta patienten, utan kan direkt förskriva e-recept via Cosmic om behov finns.

Doseringstider

Generella doseringstider är kl. 08, 14, 20 och 22 om inga andra tider anges. När en patient har fler än 6 doseringstider visas resterande doseringstider under rubriken "flera intag" på dosreceptet. Mer än 8 doseringstider leder till två dosrecept. Pascal möjliggör 16 doseringstillfällen per dygn.