Kriterier för att få dosförpackade läkemedel

Dosexpedition beslutas av ansvarig läkare i samråd med patient/kontaktperson efter att nedanstående kriterier beaktats:

  • patienten har stabil grundmedicinering
  • ansvarig läkare bedömer att patienten har ett medicinskt behov av dosdispenserade läkemedel och att det ur säkerhetssynpunkt för patienten bedöms vara mest fördelaktigt.

Boendeform eller antal läkemedel är inte avgörande kriterier för dosexpedition.