Byta dosaktör i Pascal

Efter övergången till Apoteket AB (dock tidigast 2 april) måste varje användare av Pascal byta inställningen för dosaktör så att "Dosapoteket i Örebro, Apoteket AB" är förvalt.

Detta görs EN gång per användare och inställningen gäller därefter samtliga patienter.

Detta val styr från vilket dosapotek du hämtar dina meddelanden och från vilket dosapotek du ser de beställningar som är gjorda.

För instruktion hur man byter dosaktör i Pascal, se instruktionen:

Instruktion för hur man byter dosaktör i Pascal