Information till medarbetare inom kommunen

Region Kalmar län byter leverantör av dosförpackade läkemedel 1 april. Nya leverantören är Apoteket AB och tar över efter nuvarande leverantör Apotekstjänst Sverige AB.

Övergången får vissa konsekvenser som är viktiga för vårdpersonal som arbetar med dospatienter att känna till:

 • Vissa funktioner i Pascal spärras från och med 23 mars 
 • Användare av Pascal behöver byta dosaktör i Pascal efter övergången, se länk nedan.

Stopptider och leveranstider för dosdispenserade läkemedel är samma som tidigare.

 • Informationsmaterial
 • Spärrar i Pascal

  Handhavande i Pascal kommer vara precis som tidigare efter övergången till Apoteket AB. Ett par förändringar gäller dock under den tid en patients uppgifter flyttas från Apotekstjänst till Apoteket AB 23 mars till 6 april.

  Från och med tisdag 23/3 kl. 07:00 är det stopp för:

  - Förbereda och ansluta nya patienter

  Från och med tisdag 30/3 kl. 07:00 är det stopp för:

  - Uppdatera eller ändra patientinformation (t.ex. flytt till annat boende, och pausning/aktivering av expedieringsstatus). För akuta ärenden under denna tid kontakta Apotekstjänst AB på 010-221 69 70.

  - Beställning av helförpackning via Pascal eller fax. Vid akut behov av helförpackning hänvisas till lokalt apotek.

  - Skicka/uppdatera meddelanden via Pascal. Kontakt får istället tas med Apotekstjänsts kundtjänst, tfn 010-221 69 70.

  Från och med tisdag 6/4 kl. 12:00 fungerar allt som vanligt igen.

 • Byta dosaktör i Pascal

  Efter övergången till Apoteket AB (dock tidigast 2 april) måste varje användare av Pascal byta inställningen för dosaktör så att "Dosapoteket i Örebro, Apoteket AB" är förvalt.

  Detta görs EN gång per användare och inställningen gäller därefter samtliga patienter.

  Detta val styr från vilket dosapotek du hämtar dina meddelanden och från vilket dosapotek du ser de beställningar som är gjorda.

  För instruktion hur man byter dosaktör i Pascal, se instruktionen:

  Instruktion för hur man byter dosaktör i Pascal