Frågor och svar

När sker byte till ny dosleverantör?

Byte av leverantör sker 1-2 april.

Apotekstjänst Sverige AB producerar alla dospåsar till och med 1 april, Apoteket producerar alla dospåsar från och med nästkommande vardag, tisdag 6 april.

Hur påverkas Pascal?

Efter övergången fungerar allt som vanligt i Pascal. Under perioden då patientuppgifter flyttas över läggs dock vissa spärrar i Pascal, med start 23 mars. För mer detaljerad information, se regionens hemsida för dos.

Efter övergången måste varje användare av Pascal ändra dosaktör under "Inställningar" i Pascal. Instruktion för hur man gör det finns på regionens hemsida för dos på Samarbetsportalen – Vårdriktlinjer – Läkemedel – Dosförpackade läkemedel.

Påverkas beställningar under övergångsperioden?

Ja, enligt nedan.

Beställning av hela förpackningar spärras i Pascal under 30 mars-6 april. Akuta beställningar hänvisas till lokalt apotek.

Gäller samma sortiment som tidigare?

Ja.

Vilka betalningsalternativ erbjuder Apoteket AB?

Om inget annat avtalas mellan kund och Apoteket AB är förvalt betalningsalternativ betalning via faktura (hela beloppet). Vill man betala kontant på apoteket/hos apoteksombudet, betala via autogiro/e-faktura eller delbetala fakturan ska kontakt tas med Apoteket ABs kundtjänst.

Information om betalningsalternativ har skickats ut från Apoteket AB till patienterna.

Om patienten redan har delbetalning hos Apotekstjänst, förs detta över även till Apoteket AB?

Nej, delbetalningsavtal kommer inte föras över. Företagen får inte överlåta dessa avtal sinsemellan. Läs även svar på fråga 5.

Blir det förändringar i vilka utlämnings-ställen som används (apotek och apoteksombud) för de patienter och vård- eller omsorgsenheter som inte har direktleverans?

Endast en handfull patienter påverkas av förändrat utlämningsställe. Dessa patienter är kontaktade av Apoteket AB och hänvisade till annat närliggande utlämningsställe.

Hur tecknas direktleveransavtal?

Om vård- eller omsorgsenhet önskar direktleveransavtal kan respektive enhet, via huvudman, teckna avtal med Apoteket AB. Ta kontakt med Apoteket ABs kundtjänst. Befintliga direktleveransavtal med Apotekstjänst kommer inte att automatiskt föras över till Apoteket AB.

Kommer transportkostnaderna för leveranserna att ändras? Om ja, i så fall på vilket sätt?

Regionen har kravställt i upphandlingen att direktleverans ska erbjudas. Regionen har utöver detta inte någon påverkan på erbjudandet om direktleverans eller dess utformning. Information kommer till avtalstecknare enligt fråga 9.

Påverkar leverantörsbytet stopptid, första dosdag eller leveransdag?

Nej, detta kommer inte att påverkas.

När och hur påminner Apoteket AB om att det är dags att förnya dosrecepten?

 Apoteket AB skickar ut påminnelse tillsammans med dosrullen 3 månader innan recepten går ut och därefter vid varje leverans av dusrullar fram till sista fullständiga leverans.

Påverkas funktioner i Pascal under överföringsperioden?

Ja, se svar på fråga 2.

Kan vi skicka meddelande via Pascal?

Ja, skriv in kontaktuppgifter i meddelandet.

Hur ska man gå tillväga vid avvikelseanmälan?

Elektroniskt formulär för avvikelseanmälan finns på Apoteket ABs hemsida.

Kontaktuppgifter till Apoteket AB?

 Vid frågor rörande t.ex. leveranser, direktleveransavtal, beställningar, betalningsalternativ/fakturor

Tfn: 010-447 75 50 (från 1 april)

Tfn: 0771-210 210 (till 31 mars)

apodos@apoteket.se

https://www.apoteket.se/vard-foretag/apodos/

Kontaktuppgifter regionen?

Vid frågor rörande avtalet eller dossortimentet, vänd dig till lakemedel@regionkalmar.se