Vårdpersonal och patient

Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil grundmedicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv, till exempel på grund av fysiska och/eller psykiska hinder.

Ny dosleverantör april 2021

 • Information till medarbetare inom regionen

  Region Kalmar län byter leverantör av dosförpackade läkemedel 1 april. Nya leverantören är Apoteket AB och tar över efter nuvarande leverantör Apotekstjänst Sverige AB.

  Övergången får vissa konsekvenser som är viktiga för vårdpersonal som arbetar med dospatienter att känna till:

  • Vissa funktioner i Pascal spärras från och med 23 mars
  • Användare av Pascal behöver byta dosaktör i Pascal efter övergången (se länk nedan)

  Stopptider och leveranstider för dosdispenserade läkemedel är samma som tidigare.

  • Informationsmaterial
  • Spärrar i Pascal

   Handhavande i Pascal kommer vara precis som tidigare efter övergången till Apoteket AB. Ett par förändringar gäller dock under den tid en patients uppgifter flyttas från Apotekstjänst till Apoteket AB 23 mars till 6 april.

   Från och med tisdag 23/3 kl. 07:00 är det stopp för:

   - Förbereda och ansluta nya patienter

   Från och med tisdag 30/3 kl. 07:00 är det stopp för:

   - Uppdatera eller ändra patientinformation (t.ex. flytt till annat boende, och pausning/aktivering av expedieringsstatus). För akuta ärenden under denna tid kontakta Apotekstjänst AB på 010-221 69 70.

   - Beställning av helförpackning via Pascal eller fax. Vid akut behov av helförpackning hänvisas till lokalt apotek.

   - Skicka/uppdatera meddelanden via Pascal. Kontakt får istället tas med Apotekstjänsts kundtjänst, tfn 010-221 69 70.

   Från och med tisdag 6/4 kl. 12:00 fungerar allt som vanligt igen.

  • Byta dosaktör i Pascal

   Efter övergången till Apoteket AB (dock tidigast 2 april) måste varje användare av Pascal byta inställningen för dosaktör så att "Dosapoteket i Örebro, Apoteket AB" är förvalt.

   Detta görs EN gång per användare och inställningen gäller därefter samtliga patienter.

   Detta val styr från vilket dosapotek du hämtar dina meddelanden och från vilket dosapotek du ser de beställningar som är gjorda.

   För instruktion hur man byter dosaktör i Pascal, se instruktionen:

   Instruktion för hur man byter dosaktör i Pascal

 • Information till medarbetare inom kommunen

  Region Kalmar län byter leverantör av dosförpackade läkemedel 1 april. Nya leverantören är Apoteket AB och tar över efter nuvarande leverantör Apotekstjänst Sverige AB.

  Övergången får vissa konsekvenser som är viktiga för vårdpersonal som arbetar med dospatienter att känna till:

  • Vissa funktioner i Pascal spärras från och med 23 mars 
  • Användare av Pascal behöver byta dosaktör i Pascal efter övergången, se länk nedan.

  Stopptider och leveranstider för dosdispenserade läkemedel är samma som tidigare.

  • Informationsmaterial
  • Spärrar i Pascal

   Handhavande i Pascal kommer vara precis som tidigare efter övergången till Apoteket AB. Ett par förändringar gäller dock under den tid en patients uppgifter flyttas från Apotekstjänst till Apoteket AB 23 mars till 6 april.

   Från och med tisdag 23/3 kl. 07:00 är det stopp för:

   - Förbereda och ansluta nya patienter

   Från och med tisdag 30/3 kl. 07:00 är det stopp för:

   - Uppdatera eller ändra patientinformation (t.ex. flytt till annat boende, och pausning/aktivering av expedieringsstatus). För akuta ärenden under denna tid kontakta Apotekstjänst AB på 010-221 69 70.

   - Beställning av helförpackning via Pascal eller fax. Vid akut behov av helförpackning hänvisas till lokalt apotek.

   - Skicka/uppdatera meddelanden via Pascal. Kontakt får istället tas med Apotekstjänsts kundtjänst, tfn 010-221 69 70.

   Från och med tisdag 6/4 kl. 12:00 fungerar allt som vanligt igen.

  • Byta dosaktör i Pascal

   Efter övergången till Apoteket AB (dock tidigast 2 april) måste varje användare av Pascal byta inställningen för dosaktör så att "Dosapoteket i Örebro, Apoteket AB" är förvalt.

   Detta görs EN gång per användare och inställningen gäller därefter samtliga patienter.

   Detta val styr från vilket dosapotek du hämtar dina meddelanden och från vilket dosapotek du ser de beställningar som är gjorda.

   För instruktion hur man byter dosaktör i Pascal, se instruktionen:

   Instruktion för hur man byter dosaktör i Pascal

 • Frågor och svar

  När sker byte till ny dosleverantör?

  Byte av leverantör sker 1-2 april.

  Apotekstjänst Sverige AB producerar alla dospåsar till och med 1 april, Apoteket producerar alla dospåsar från och med nästkommande vardag, tisdag 6 april.

  Hur påverkas Pascal?

  Efter övergången fungerar allt som vanligt i Pascal. Under perioden då patientuppgifter flyttas över läggs dock vissa spärrar i Pascal, med start 23 mars. För mer detaljerad information, se regionens hemsida för dos.

  Efter övergången måste varje användare av Pascal ändra dosaktör under "Inställningar" i Pascal. Instruktion för hur man gör det finns på regionens hemsida för dos på Samarbetsportalen – Vårdriktlinjer – Läkemedel – Dosförpackade läkemedel.

  Påverkas beställningar under övergångsperioden?

  Ja, enligt nedan.

  Beställning av hela förpackningar spärras i Pascal under 30 mars-6 april. Akuta beställningar hänvisas till lokalt apotek.

  Gäller samma sortiment som tidigare?

  Ja.

  Vilka betalningsalternativ erbjuder Apoteket AB?

  Om inget annat avtalas mellan kund och Apoteket AB är förvalt betalningsalternativ betalning via faktura (hela beloppet). Vill man betala kontant på apoteket/hos apoteksombudet, betala via autogiro/e-faktura eller delbetala fakturan ska kontakt tas med Apoteket ABs kundtjänst.

  Information om betalningsalternativ har skickats ut från Apoteket AB till patienterna.

  Om patienten redan har delbetalning hos Apotekstjänst, förs detta över även till Apoteket AB?

  Nej, delbetalningsavtal kommer inte föras över. Företagen får inte överlåta dessa avtal sinsemellan. Läs även svar på fråga 5.

  Blir det förändringar i vilka utlämnings-ställen som används (apotek och apoteksombud) för de patienter och vård- eller omsorgsenheter som inte har direktleverans?

  Endast en handfull patienter påverkas av förändrat utlämningsställe. Dessa patienter är kontaktade av Apoteket AB och hänvisade till annat närliggande utlämningsställe.

  Hur tecknas direktleveransavtal?

  Om vård- eller omsorgsenhet önskar direktleveransavtal kan respektive enhet, via huvudman, teckna avtal med Apoteket AB. Ta kontakt med Apoteket ABs kundtjänst. Befintliga direktleveransavtal med Apotekstjänst kommer inte att automatiskt föras över till Apoteket AB.

  Kommer transportkostnaderna för leveranserna att ändras? Om ja, i så fall på vilket sätt?

  Regionen har kravställt i upphandlingen att direktleverans ska erbjudas. Regionen har utöver detta inte någon påverkan på erbjudandet om direktleverans eller dess utformning. Information kommer till avtalstecknare enligt fråga 9.

  Påverkar leverantörsbytet stopptid, första dosdag eller leveransdag?

  Nej, detta kommer inte att påverkas.

  När och hur påminner Apoteket AB om att det är dags att förnya dosrecepten?

   Apoteket AB skickar ut påminnelse tillsammans med dosrullen 3 månader innan recepten går ut och därefter vid varje leverans av dusrullar fram till sista fullständiga leverans.

  Påverkas funktioner i Pascal under överföringsperioden?

  Ja, se svar på fråga 2.

  Kan vi skicka meddelande via Pascal?

  Ja, skriv in kontaktuppgifter i meddelandet.

  Hur ska man gå tillväga vid avvikelseanmälan?

  Elektroniskt formulär för avvikelseanmälan finns på Apoteket ABs hemsida.

  Kontaktuppgifter till Apoteket AB?

   Vid frågor rörande t.ex. leveranser, direktleveransavtal, beställningar, betalningsalternativ/fakturor

  Tfn: 010-447 75 50 (från 1 april)

  Tfn: 0771-210 210 (till 31 mars)

  apodos@apoteket.se

  https://www.apoteket.se/vard-foretag/apodos/

  Kontaktuppgifter regionen?

  Vid frågor rörande avtalet eller dossortimentet, vänd dig till lakemedel@regionkalmar.se

Rutin och information

 • Rutin - Dosförpackade läkemedel

  Syftet med rutinen är att:

  • förtydliga vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en läkare ska kunna fatta beslut om dosförpackade läkemedel
  • skapa en enhetlig och säker överföring av ordinationer och information mellan förskrivare, patient/kontaktperson, vårdpersonal och apoteken

  Rutinen vänder sig till förskrivare och vårdpersonal i Region Kalmar län, kommunal vårdpersonal och dosleverantör.

  Rutin - Dosdispenserade läkemedel

 • Kriterier för att få dosförpackade läkemedel

  Dosexpedition beslutas av ansvarig läkare i samråd med patient/kontaktperson efter att nedanstående kriterier beaktats:

  • patienten har stabil grundmedicinering
  • ansvarig läkare bedömer att patienten har ett medicinskt behov av dosdispenserade läkemedel och att det ur säkerhetssynpunkt för patienten bedöms vara mest fördelaktigt.

  Boendeform eller antal läkemedel är inte avgörande kriterier för dosexpedition.

 • Förskrivning i Pascal

  Pascal är IT-stödet för förskrivning av dosförpackade läkemedel och ska användas vid förskrivning och förskrivningsändringar till patient med dosförpackade läkemedel.

  Stopptid för förskrivning/förskrivningsändring är klockan 14:00 vardagar.

  Genom Pascal har användaren alltid tillgång till patientens aktuella förskrivningar samt dossortiment.

  På Navet finns information om Pascal för Region Kalmar läns personal se:
  Navet/Vårdstöd/Vårdverktyg/Vårdens IT-system/Pascal

  Nummer av Läkemedelsnytt innehållande information om Pascal:
  Läkemedelsnytt nr 4 2019 - Akuta rullar till dospatienter
  Läkemedelsnytt nr 4 2020 - Pascal - praktiska tips

  Arbetar du i kommunen gäller din kommuns riktlinjer.

  Att tänka på!

  Gör din beställning av originalförpackningar via Pascal

  För en snabbare och säkrare hantering görs beställningar av originalförpackningar via Pascal. Faxbeställningar får göras av de som inte har Pascalbehörighet eller när Pascal har driftstörningar.

  Om dosexpedition ska avslutas

  Om dosexpedition ska avslutas meddelas det via Pascal genom att ändra status från pågående till avslutad. Skriv i kommentarsfältet varför patienten avslutas. Du behöver inte invänta att dosapoteket ska avsluta patienten, utan kan direkt förskriva e-recept via Cosmic om behov finns.

  Doseringstider

  Generella doseringstider är kl. 08, 14, 20 och 22 om inga andra tider anges. När en patient har fler än 6 doseringstider visas resterande doseringstider under rubriken "flera intag" på dosreceptet. Mer än 8 doseringstider leder till två dosrecept. Pascal möjliggör 16 doseringstillfällen per dygn.

 • Sortimentslistor och blanketter

  Här hittar du kort information om sortimentslistor, samt blanketter som berör dosförpackade läkemedel.

  Sortimentslistor

  Dossortimentet grundas, i möjligaste mån, bland annat på Läkemedelskommitténs rekommendationer, förskrivningsmönster och krav på generiskt utbyte.

  Sortimentet ses regelbundet över och anpassas. Förutsättningen är att läkemedlet är godkänt för dosdispensering. Tablett måste vara försedd med brytskåra för att kunna dispenseras delad.

  Sortimentslistan finns i:

  bokstavsordning
  ATC-ordning

   

  För blanketter, se Apoteket ABs hemsida

Kontakt