Läkemedel

Läkemedel

Här hittar du rekommendationer och riktlinjer rörande behandling med och hantering av läkemedel.

Råd och stöd vid ordination

Rutiner och riktlinjer

Kontakt

 • Läkemedelskommitténs organisation

  Läkemedelskommitténs arbete består i att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv farmakoterapi. Som hjälpmedel utarbetas terapirekommendationer och läkemedelsrekommendationer. Dessutom ska information spridas bl.a genom utbildningar och trycksaker samt denna webbplats.

  Läkemedelskommitténs organisation

  Läkemedelskommittén är utsedd av regionstyrelsen och är Region Kalmar läns expertorgan i alla frågor som rör läkemedel.

  Kommitténs arbete består i att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv farmakoterapi.

  Enligt lag från 970101 skall det inom varje sjukvårdshuvudmannaområde finnas minst en läkemedelskommitté.

  Läkemedelskommittén är direkt underställd regionstyrelsen. Den ska verka för en medicinskt rationell, säker, enhetlig och hälsoekonomisk läkemedelsanvändning och läkemedelshantering inom öppen och sluten vård.

  Läkemedelskommittén ska ha en rekommenderande och rådgivande funktion men ändå besitta en sådan pondus att förskrivare och andra berörda rättar sig efter vad kommittén rekommenderar och föreslår. Kommitténs arbete bygger på en förtroendefull samverkan med förskrivare och ledning i sjukvården.

  Regler

  Reglemente (pdf)

  Etikregler (pdf)

  Processdirektiv (pdf)

  Läkemedelskommitténs protokoll

  • Ledamöter i Läkemedelskommittén

   Ellen Vinge, klinisk farmakolog, ordförande
   e-post: ellen.vinge@regionkalmar.se

   Tobias Damgaard, apotekare, sekreterare, Regionhuset

   Henrik Joborn, överläkare, Esplanadens hälsocentral, Västervik

   Karolina Forssén, överläkare, medicinkliniken, Länssjukhuset i Kalmar

   Karin Mathold, geriatriker, Lindsdals hälsocentral

   Kerstin Björkman-Lundberg, apotekare, Västerviks sjukhus

   Mathias Landerdal, apotekare, läkemedelschef

   Thomas Neumark, distriktsläkare, Regionhuset

   Emma Hamrin (adj), apotekare, Länssjukhuset i Kalmar

   Therese Johansson (adj), apotekare, Regionhuset

   Tagrid Alihodzic (adj), apotekare, Regionhuset

   Ann-Britt Christensen (adj), MAS, Emmaboda/Nybro kommun

   Ola Nordqvist (adj), apotekare, Regionhuset

  • Terapigrupper

   Terapigrupperna är tillsatta med representanter från både öppen och sluten vård samt apotekarkompetens och med geografisk spridning över länet.

   Terapigrupperna har sett över läkemedelsrekommendationerna inom respektive område. De arbetar också med att se över vilka vårdprogram som finns och vid behov utarbeta nya sådana. Dessa finnas tillgängliga på landstingets hemsida efterhand som material färdigställs.

   Terapigrupper, sammansättning

   Astma, KOL/Allergi
   Olof Torstensson, ordförande, Gripen HC
   Kerstin Björkman-Lundberg, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Maria Lingström, barn klin, Kalmar
   Niels Hornstra, med klin, Kalmar
   Karolina Forssén, med klin, Kalmar
   Linda Axelsson, med klin, Västervik
   Anna Raaegaard, Stensö HC
   Stina Idermark, Mörbylånga HC

   Demens, läkemedel och äldre
   Anders Haglund, GR-klin, Kalmar, ordförande
   Erik Stomrud, specialist/ST-läkare, Emmaboda HC
   Tobias Damgaard, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Åsa Rehn-Johansson, GR-klin, Västervik
   Monica Svannäs, GR-klin, Kalmar
   Karin Mathold, GK-klin, Kalmar
   Marie Arvidsson, Vimmerby HC

   Diabetes
   Herbert Król, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
   Petra Wintermeier, Vimmerby HC
   Therese Johansson, Läkemedelssektionen,sekreterare
   Åsa Bratt, med klin, Länssjukhuset i Kalmar
   Edwin Josef Petrus van Asseldonk, med klin, Oskarshamns sjukhus
   Marika Berg, med klin, Västerviks sjukhus
   Thomas Neumark, Samordning Hälso- och sjukvård
   Mats Ringblom, med klin, Länssjukhuset i Kalmar
   Ann-Sofie Nilsson Neumark, Mönsterås HC
   Agneta Pantzar, Borgholm HC

   Endokrinologi
   Pär Wanby, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
   Ola Nordqvist, Läkemedelssektionen, sekreterare

   Gynekologi
   Lisa Lindholm Jansson, kvinnokliniken, Västerviks sjukhus, ordförande
   Therese Johansson, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Sofia Olsson, kvinnokliniken, Länssjukhuset i Kalmar
   Kerstin Steensland, MHV, Kalmar
   Elisabeth Kristiansen, MHV Oskarshamn

   Hjärta-kärl
   Henrik Joborn, med klin, Västervik, ordförande
   Annika Ericsson, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Burkard von Wangenheim, med klin, Kalmar
   Maria Ernfridsson, St Trädgårdsgatans HC, Västervik
   Sadegh Dolatabadi, med klin, Oskarshamn

   Hud
   Claudia Bamberg, hudmottagningen Västervik, ordförande
   Emma Hamrin, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Maria Yngvesson, hud mott, Kalmar
   Kamil Uminski, St Trädgårdsgatans HC, Västervik

   Infektion
   Per-Åke Jarnheimer Olsson, Hygienöverläkare, Smittskydd och Vårdhygien, ordförande Strama
   Ola Nordqvist, Apotekare, samordnare Strama, sekreterare
   Thomas Neumark, Distriktsläkare, Strama
   Thomas Hellborg, Specialistläkare, Infektionskliniken
   Thomas Schön, Överläkare, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
   Lisa Labbé Sandelin, Överläkare, Smittskydd och Vårdhygien, smittskyddsläkare

   Mage - tarm
   Per Källén, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
   Karin Dahlström, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Ernesto von Greiff, ST-läkare, medicinkliniken, Västervik
   Peter Larsson, Esplanadens hälsocentral

   Neurologi
   Naemi Regen, Läkemedelssektionen, sekreterare

   Osteoporos
   Fredrik Grimvall, med klin, Västervik, ordförande
   Pär Wanby, med klin, Kalmar
   Ola Nordqvist, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Ellen Vinge, klinisk farmakolog
   Karin Mathold, geriatriker, Lindsdals HC
   Rebecca Nobin, ortopedkliniken, Kalmar
   Måns Aldman, ortopedkliniken, Kalmar
   Yusaima Törnvall, ger klin, Kalmar
   Sara Axelsson, klinisk fysiologi, LSK, Kalmar
   Helena Bäckström, distriktsläkare, St Trädgårdsgatan, Västervik
   Ed Blaauwwiekel, medicinkliniken, Oskarshamns sjukhus
   Pascal Quaedvlieg, distriktsläkare, Cityläkarna Oskarshamn
   Johan Segerbank Bremberg, rad klin, Västervik

   Psykiatri
   Arvid Lissel, ST-läkare, vuxenpsykiatri, Kalmar, ordförande
   Naemi Regen, apotekare, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Mirjam Mohlin, överläkare, vuxenpsykiatri, Kalmar
   Erik Lexne, dist läk, Färjestaden HC
   Vencel Katona, ST-läkare, vuxenpsykiatri, Västervik

   Smärta
   Charlotta Svedlund, Färjestadens HC
   Ellen Vinge, klinisk farmakolog
   Tobias Damgaard, Läkemedelssektionen, Kalmar
   Ulrike Fleischer, geriatriska kliniken, Kalmar
   Olof Rubin, smärtenheten, Västervik
   Anna Michaëlsson, medicinkliniken, Västervik (kontaktperson)

   Tandvård
   Anders Ottoson, Oral kirurgi, Västervik
   Jette Lehrmann Madsen, Central administration (Folktandvårdens kansli), Kalmar
   Jörgen König, Övertandläkare, sjukhustandvården LSK, Kalmar
   Tagrid Alihodzic, Läkemedelssektionen, sekreterare

   Urologi
   Hendrik Bamberg, kir klin, Västervik, ordförande
   Therese Johansson, Läkemedelssektionen, sekreterare

   Ögon
   Raneen Khudair, ögonkliniken, Länssjukhuset i Kalmar (kontaktperson)
   Emma Hamrin, Läkemedelssektionen, sekreterare

   Öron, näsa och hals
   Anna Parke, öronkliniken, Länssjukhuset i Kalmar, (kontaktperson)
   Tagrid Alihodzic, Läkemedelssektionen,sekreterare

 • Kontakt

  Kontakt Läkemedelskommittén

  Läkemedelskommittén
  Region Kalmar län
  Telefon 0480-840 46

  Kontakt Läkemedelssektionen

  Läkemedelssektionen 
  Region Kalmar län
  Telefon 0480-847 26
  (vardagar 08:00-16:00)