Kvinnoklinikens gynekologiska mottagning

Många av de symptom/problem som förorsakas av könsstympning kommer förr eller senare att handläggas av gynekolog. Vid behov ska korrigerande kirurgiska ingrepp planeras. Vid behov av omfattande och komplicerad kirurgi finns möjlighet att remittera kvinnan till högspecialiserad vård på regionsjukhus (Linköping). Då psykosocial problematik identifieras remitteras kvinnan till lämplig instans för fortsatt omhändertagande.