BB

Om tidigare könsstympning förorsakat problem och/eller behov av defibulerings-ingrepp under förlossningen och/eller problem direkt efter förlossningen, omhändertas detta efter behov på det rent medicinska planet. Det kommer också att leda till bedömning av den psykosociala situationen. Vid behov planeras åtgärder som t.ex. uppföljning via gyn-mottagningen, psykolog-kontakt etc. I nuläget kan man av legala skäl inte vidare-rapportera till BHV men du kan notera i den nyfödda flickans journal under fliken våldsutsatthet att mamman är könsstympad.