Barnhälsovården

Barnhälsovården i Region Kalmar län följer riktlinjerna som finns i Rikshandboken för svensk barnhälsovård, vilket innebär tonvikt på förebyggande arbete. Remiss vidare för fortsatt omhändertagande vid behov samt anmälan kring barn som far illa. Dessutom deltar barnhälsovården aktivt i det gemensamma pågående arbetet i regionen för utarbetande av ny handlingsplan/rutin kring kvinnlig könsstympning.