Olika typer av könsstympning

Könsstympning av flickor innebär att hela eller delar av de yttre könsorganet skärs bort. WHO delar in könsstympning i fyra olika typer:

Typ I: Förhuden på klitoris tas bort och ibland även hela eller delar av klitoris.

Typ II: Klitoris skärs bort samt delar av eller hela inre blygdläpparna.

Typ III: Alla yttre delar av könsorganen (klitoris samt inre och yttre blygdläppar) skärs bort. Därefter sys de yttre blygdläpparna ihop så att slidöppningen täcks. En liten öppning lämnas längst ner mot anus så att urin och mensblod kan rinna ut. Denna typ kallas även infibulation eller faraonisk omskärelse. Runt 10 % av könsstympade flickor har utsatts för typ III.

Typ IV: Prickning eller skärande på klitoris och/eller blygdläpparna. Ingreppet kan även göras genom att bränna klitoris och omgivande vävnad. Det förekommer även att vävnad skrapas bort eller att man skär kring slidmynningen eller för in frätande ämnen eller örter i vagina i syfte att förorsaka blödning eller för att göra vaginan trängre.

I artikeln Female Genital Mutilation A Visual Reference and Learning Tool for Health Care (Abdulcadir J et al. 2016) finns fotografier på olika typer av könsstympning.

Illustrationer på olika typer av könsstympning:

Typ I

Typ II

Typ III