Allmänna kännetecken på könsstympning

Flickor och kvinnor som varit utsatta för könsstympning upplever ofta besvär av detta. Minnet av övergreppet kan vara livslångt och traumatiskt och kan återupplevas i samband med exempelvis samlag, gynekologisk undersökning och förlossning.

Alla former av könsstympning som innefattar borttagning av vävnad medför stora risker för akuta konsekvenser. Riskerna är större ju mer omfattande ingreppet är.

Både själva ingreppet och de långsiktiga konsekvenserna av könsstympningen kan vara förenade med stort fysiskt och psykiskt lidande, bland annat:

Långsiktiga konsekvenser

 • förstoppning
 • huvudvärk
 • stora svårigheter och smärta vid menstruation
 • svårigheter och smärta vid urinering
 • svårt att sitta, gå eller springa
 • bäckeninflammationer
 • vaginala besvär
 • rygg- och buksmärtor
 • klitorisneurinom (fintrådig svulst som utgår från nervceller)
 • hematokolpos (ansamling av menstruationsblod i slidan
 • förlossningskomplikationer
 • fistlar
 • nedsatt förmåga att känna sexuell tillfredställelse
 • dysparenui (samlagssmärta), sexuella smärtor och svårigheter
 • återkommande sår-, hud-, slemhinne-, och urinvägsinfektioner
 • keloider (överdriver ärrbildning)
 • cystor i vulva (bölder, abscesser)
 • vaginism (överkänslighet i slidan som bland annat kan leda till smärtsam kramp)

Psykiska konsekvenser

 • koncentrationssvårigheter
 • traumareaktioner
 • lågt självförtroende
 • tillitsproblem
 • depression
 • ångest
 • sömnstörningar
 • svårt att känna lust
 • skam
 • vaginism (överkänslighet i slidan som bland annat kan leda till smärtsam kramp)

Akuta konsekvenser i direkt anslutning till ingreppet

 • akut smärta
 • blödning
 • chock
 • infektion
 • skador på urinrör, ändtarm och vagina
 • extrem smärta under läkningsprocessen
 • blodförgiftning
 • uttorkning (dricker inte för att undvika smärtan vid urinering)
 • stelkramp (tetanus)
 • liggsår och tryckskador (personen måste vara liggande under läkningen efter könsstympning av typ III)
 • död