Förklarande dokument för föräldrar

Dokumentet "Information till föräldrar om kvinnlig könsstympning" är framtaget av Region Kronoberg som ett underlag till föräldrar och flickor/kvinnor att ha med sig om de ska besöka länder eller släktingar med positiv inställning till könsstympning av flickor. Dokumentet förtydligar förbudet i Sverige och föräldrars ansvar för sina barn.

Till dokumentet och lagtexten på olika språk 

Könsstympningspasset

Inför utlandsresa kan informationsbroschyren "Könsstympningspasset" delas ut. Denna finns att gratis beställa Länsstyrelsens Östergötlands hemsida.
Läs mer om Könsstympningspasset

Här kan du beställa Könsstympningspasset