En mänsklig rättighet att skyddas från könsstympning

Det är en mänsklig rättighet för alla flickor och kvinnor att skyddas mot våld och övergrepp. FN:s deklaration om Avskaffandet av våld mot kvinnor och Barnkonventionen förtydligar att våld mot flickor och kvinnor är brott mot deras mänskliga rättigheter. I begreppet våld inkluderas könsstympning samt alla former av hedersrelaterat våld och förtryck. Allt våld mot flickor och kvinnor är brott mot barnets rättigheter och de mänskliga rättigheterna.

Det är en mänsklig rättighet att skyddas från könsstympning. Själva ingreppet (könsstympningen, prickningen, bränningen, ihopsyningen) medför risk för kraftig blödning, svåra smärtor, infektion och död. Långsiktiga hälsokonsekvenser av könsstympning kan vara blåstömningsbesvär, upprepade urinvägsinfektioner, ärrbildningar i underlivet, bölder, menstruationsproblem, buksmärta, fistlar och sexuella besvär. Ingreppet är ofta traumatisk och den som utsätts riskerar att utveckla psykiska besvär.