Förebyggande arbete

Många föräldrar känner till att det är olagligt med könsstympning av flickor och kvinnor i Sverige, men de vet kanske inte att det även är olagligt att göra ingreppet utomlands.

Det är viktigt att föra fram att svensk lag säger att föräldrarna har ett ansvar att skydda sin dotter mot könsstympning. Om föräldrarna inte gjort tillräckligt för att skydda sin dotter mot könsstympning kan de dömas i svensk domstol, även om någon annan person utför ingreppet och även om det sker utanför Sverige.

För att få föräldrar att prata om könsstympning av flickor i det förebyggande arbetet kan följande frågor vara en ingång:

- "Jag vet att det förekommer att flickor är omskurna/hopsydda/ opererade i underlivet i ditt/ert land. Vad tänker du/ni om det?"

- "Berätta om traditionen med omskärelse av flickor i din kultur..."

- "I Sverige är det förbjudet att omskära flickor – hur tänker du/ni kring det?"

- "Utifrån våra erfarenheter kan det vara svårt att stå emot press från familj och släktingar traditionen – hur är det för dig/er?"

"Vilket stöd behöver du/ni för att kunna skydda din/er dotter från omskärelse?"