Checklista gällande kvinnor

Det kan vara svårt att identifiera varningssignaler på könsstympning. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på följande signaler:

  • kvinnan söker vård för huvudvärk, smärta i mage eller rygg där det inte går att fastställa medicinska orsaker
  • söker vård för diffusa problem som de inte själva vet är symtom på könsstympning
  • motvillighet till en normal medicinsk undersökning
  • återkommande urinvägsinfektioner
  • frågar om hjälp och stöd, men vågar kanske inte berätta vad det egentligen handlar om på grund av rädsla och/eller skamkänslor
  • Använd telefontolk om patienten inte förstår svenska till fullo. Använd inte närstående som tolk! Presentera inte kvinnan med namn eller personuppgifter för tolken.

Uppmärksamma den utsattas behov av somatisk och/eller psykisk vård.

Det är viktigt att se till att få prata med patienten enskilt vid något tillfälle under besöket. 

Dokumentation

Om kvinnan är könsstympad eller du misstänker det dokumentera under sökordet Våldsutsatthet och anteckna där tydligt att det rör sig om könsstympning (använd inte ordet omskärelse).