Att ställa frågor

Lämpliga förbyggande frågor att ställa till den vuxna om den aktuella situationen:

Inledning: "Vi pratar om kvinnlig könsstympning med alla som har bakgrund i ett land där det är vanligt att man omskär flickor."

1. "Jag har hört att det är vanligt i ert hemland att flickor är omskurna/hopsydda/opererade i underlivet. Vad tänker ni om det?"

2. "Berätta om traditionen med omskärelse i din kultur..."

3. "Här i Sverige vet ni säkert att det är förbjudet att omskära flickor – hur tänker ni kring det?"

4. "Jag vet att det är vanligt att uppleva press från sin familj och släktingar och att det kan vara svårt att stå emot traditionen. Hur är det för er?"

5. "Vilket stöd behöver ni för att skydda er dotter från omskärelse?"

6. "Här har ni dokument som förklarar förbudet mot kvinnlig könsstympning som ni kan visa när familj, släktingar eller andra försöker övertala er att könsstympa er dotter."

Exempel på frågor om könsstympning direkt till flickan, men hänsyn till hennes ålder och mognad:

1. "Var har du ont?"

2. "Jag vet att det i det land där du kommer ifrån är vanligt att omskära/klippa/sy flickor. Hur ser det ut för dig?"

3. "Om du inte är könsstympad; upplever du press av dina föräldrar eller någon i din närhet att omskära/klippa dig?"

4. "Är du inför (eventuell) resa till ditt hemland orolig för att bli bortgift eller utsättas för kvinnlig könsstympning? Är du rädd för något annat?"

5. "Är du rädd för någon i din närhet?"

6. "Vet du om någon annan i din familj blivit utsatt för omskärning/klippning?"

7. "Har du någon syster/släkting/vän som du är orolig för ska utsättas för omskärelse?"

8. "Vad skulle hända om vi tog kontakt med dina föräldrar?" (Här har du möjlighet att ta reda på om flickan utsätts för andra former av hedersrelaterat våld och förtryck.)

Tänk på att...

  • De som är könsstympade eller riskerar att bli könsstympade lever ofta i en hederskultur där risk för våld och förtryck och barnäktenskap är stor.
  • Flickor som könsstympats när de är små kanske inte förstår att de är könsstympade.

Varningssignaler på att flickan är i risk att utsättas för könsstympning

  • Om flickan berättar att hon ska utomlands.
  • Om flickan berättar att hon ska firas på något sätt.
  • Om hennes familj har bakgrund i ett land där könsstympning förekommer.
  • Om hennes syskon är utsatta för könsstympning.
  • Om hennes vårdnadshavare är positiva eller ambivalenta till könsstympning.