Vuxna kvinnor som har kommit till Sverige

Vuxna kvinnor som har kommit till Sverige ska uppmärksammas på att det finns möjligheter att få hjälp om de har specifika besvär på grund av en könsstympning. De kan behöva aktiv hjälp att kontakta hälso- och sjukvården.