Vad händer efter att hälso- och sjukvården gjort en orosanmälan?

När en orosanmälan har kommit till kommunens socialtjänst ska denna genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd, en så kallad skyddsbedömning. Därefter har socialtjänsten 2 veckor på sig att besluta om att inleda eller inte inleda en utredning. När anmälan är gjord ligger ansvaret på socialtjänsten att göra en riskbedömning och ev. utredning för barnet och att sätta in åtgärder.

Som vårdpersonal kan du aldrig få information om hur det går för barnet efter det att du gjort en anmälan. Gör du en skriftlig anmälan kan du skriva in din e-postadress och be om kvittens på att anmälan har mottagits men kommunen har inte skyldighet att kvittera.

Samverkan mellan kommun och hälso- och sjukvård kan ske genom upprättandet av en Samordnad individuell plan (SIP).