Bemötande av patient som du tror är könsstympad

Bemötande:

  • flickan/kvinnan kanske önskar samtala med en yrkesverksam av samma kön som hon känner sig trygg med
  • ge flickan/kvinnan tid att prata och visa att du är intresserad av att lyssna
  • skapa möjlighet att prata i enskildhet med flickan/kvinnan (flickor kan ha lärt sig att svara nej på frågan om de blivit könsstympade/omskurna)
  • det är viktigt att våga ställa frågor och skapa förtroende som möjliggör för flickor/kvinnor att berätta om sina erfarenheter
  • Använd enkelt språk (mindre laddade begrepp att använda än könsstympning, är att vara sydd, eller klippt (här kan ev. pek- och långfinger användas för att visa tecknet att klipp), har du blivit operation i underlivet eller har någon gjort dig illa i underlivet?

Tänk på att...

En del flickor/kvinnor förstår inte att de har varit utsatta för könsstympning. Då kan du istället behöva prata i termer av symptom och ge exempel på de vanligaste symtomen. Flickan/kvinnan kanske känner igen symtomen som beskrivs, men ser inget samband med just könsstympning.

Var inte dömande – betona att det är sedvänjan könsstympning som är förbjuden i Sverige för att den medför hälsorisker. Var tydlig med att inte är olagligt att vara könsstympad utan det som är olagligt är att planera och utföra könsstympning.

Var lyhörd för det faktum att en flicka kan vara lojal mot sina föräldrar.

Vill du se hur ett patientsamtal kan gå till?

I Socialstyrelsens webbutbildning "Könsstympning av flickor och kvinnor" på  finns filmer som ger exempel på hur du kan bemöta en patient och ställa frågor. Du skapat enkelt ett logg in och har sedan tillgång till utbildningens material.