Varför könsstympas flickor och kvinnor?

Könsstympning utförs fortfarande eftersom det är rotat i den traditionella tron om kvinnors status och roll. Det anses också vara en del av den rit som ska initiera den unga kvinnan in i vuxenvärlden.

Det finns inget stöd för könsstympning i någon religion. Könsstympning förekommer bland muslimer, katoliker, protestanter, kopter, falasher och animister. Det är troligtvis mer kopplat till kultur och geografi än religion.

Könsstympning ses ofta som en nödvändighet för äktenskap, då ingreppet tros bevara oskulden innan giftermålet. Det är också ett sätt att kontrollera flickans och kvinnans sexualitet eftersom den sexuella njutningen minskar och hon antas vara trogen sin man.

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär kontroll av flickors och kvinnors sexualitet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus. Könsstympning har bland annat sin grund i föreställningen om att mäns och familjers heder är avhängig flickans och kvinnans sexuella beteende. Att gå emot familjens tradition och önskemål kan i praktiken vara omöjligt för den enskilda flickan eller kvinnan.