Vad är könsstympning av flickor/kvinnor?

Könsstympning utförs oftast på flickor mellan 4-14 år, men det kan även ske under spädbarnstiden. Ibland kan det även utföras på vuxna kvinnor innan giftermål.

Med könsstympning avses alla ingrepp i underlivet som inte behövs för medicinsk behandling. I vissa fall skärs delar av blygdläpparna eller klitoris bort. En annan typ är att klitoris prickas med ett vasst eller spetsigt föremål. Den grövsta formen av könsstympning är så kallad infibulation, vilket innebär att både klitoris och inre och yttre blygdläpparna avlägsnas. Huden sys sedan ihop och kvar lämnas endast en liten öppning där urin och mensblod ska passera.

Ingreppet görs oftast utan bedövning med primitiva verktyg av kvinnor som i regel inte är sjukvårdsutbildade. I en del länder kan könsstympning utföras av sjuksköterskor eller läkare utanför den offentliga vården.