Rehabilitering vid KOL

Fysisk aktivitet och träning kan i sig inte påverka lungfunktionen, men förbättrar livskvalitet samt styrka och kondition samt minskar dyspné, sjukhusinläggningar och förtida död. Alla personer med KOL, oavsett sjukdomsgrad, som är otillräckligt fysiskt aktiva eller har en låg fysisk kapacitet bör erbjudas stöd och hjälp för att bli mindre stillasittande/liggande och mer fysiskt aktiva. Träning kan och bör ske såväl i ett stabilt skede av sjukdomen som i direkt anslutning till en exacerbation i ledarstyrd form, enligt Socialstyrelsens

Alla patienter med KOL 2-4 med misstänkt nedsatt fysisk kapacitet bör utvärderas med 6 minuters gångtest (remiss fysioterapi/hälsovalsenhet) Stadieindelningen baserat på lungfunktionsmättningen (tabell 1)
Alla patienter med KOL 2-4 med akut exacerbation (även i stabilt skede med dyspné) och dyspné eller slemproblematik bör erbjudas motståndsandningsteknik (remiss fysioterapi/hälsovalsenhet)

Alla patienter med KOL 2-4 och nedsatt fysisk kapacitet bör erbjudas styrke- och konditionsträning Ett 6-minuters gångtest används för att identifiera KOL-patienter med fysiskt nedsatt kapacitet, < 350 m. (remiss fysioterapi/hälsovalsenhet)

Alla patienter med KOL 2-4 med akut exacerbation bör erbjudas ledarstyrd konditions- och styrketräning i direkt anslutning till exacerbationen (remiss fysioterapi)

Alla patienter med KOL 2-4 och nedsatt ADL bör erbjudas genomgång av energibesparande tekniker och hjälpmedel (remiss arbetsterapi)

För stadieindelning: