Kvalitetsindikatorer

Handläggningrekommendationer är länsövergripande och följer nationella rekommendationer. Implementeringsgranden/förbättringsarbetet kommer att följas via utdata från BO samt luftvägsregistret.

Indikatorer för uppföljning av Astma/KOL i öppen och slutenvård

 1. Diagnosår Astma/KOL/Allergi
 2. Allergiutredning datum
 3. RAST/Pricktest resultat
 4. Spirometri med/u revtest datum
 5. Spirometri utfall
 6. Mätning av specifik antikropp (S-IgE luftvägsallergi) ja/nej
 7. FE-NO
 8. Pricktest utfall
 9. COPD6
 10. ACT
 11. C-ACT
 12. CAT
 13. PEF
 14. 6-min gångtest datum
 15. Patientutbildning datum
 16. Interprofessionell samverkan
 17. Behandlingsplan (Rökvanor, fys akt, alkohol mm finns standard i Cosmic journalen/Anamnes)