Differentialdiagnoser

  • Hjärt- och kärlsjukdom
  • Astma
  • Kronisk bronkit
  • Tumörsjukdom
  • Infektion
  • Bronkieektasier

Samtliga diagnoser kan förekomma som diffrentialdiagnoser eller samtidigt som KOL