Underhållsbehandling

Underhållsbehandling med läkemedel

I tidigt stadium av sjukdomen är läkemedelsbehandling sällan inidicerat. I övrigt är långverkande luftrörsvidgande basen i läkemedelsbehandlingen.

Det är viktig att patienten kan hantera sin inhalator och att inhalationstekniken kontrolleras. Observervera om patienten har tillräklig med inandningskraft för pulverinhalator om inte bytt till spray.

Tabell

Förklaring - tabell:

LABA = Långverkande betastimulerare för inhalation

LAMA = Långverkande antikolinergika för inhalation

ICS = Glukokortikoider för inhalation

CAT = Chronic obstructive pulmonary disease Assessment Test