Läkemedel KOL

Det är viktigt att säkerställa att patienten kan hantera sin inhalator och att inhalationstekniken kontrolleras vid återbesök. Underhållsbehandling med läkemedel.

Patienter med avancerat KOL samt mest sjuka äldre som har tappat inspirationskraften får ofta allt svårare att klara sedvanliga pulverinhalatorer, även utan kognitiv svikt. I sådana fall bör spray med spacer alternativt respimat användas.

Överväg och behandla eventuell samsjuklighet.