Kronisk respiratorisk insufficiens - avancerad KOL

Oxygenterapi – LTOT (obs rökfria patienter)

Syfte:
Förlänger överlevnaden påtagligt!
Förbättrar livskvalité
Symptomlindring

Indikation:
KOL med kronisk hypoxi trots 3 veckors optimal behandling och
PaO2 i vila dagtid < 7,4 kPa
PaO2 i vila dagtid 7,4–7,8 kPa och tecken på
hypoxisk organpåverkan (bla hjärta)
sekundär polycytemi (EVF > 54 %)
perifera ödem
pulmonell hypertension

Genomförande:
O2 ges under lägst 16 timmar/dygn och helst 24 timmar/dygn
PaO2 med oxygen bör vara ≥ 8 kPa (<10 kPa)

Om start av LTOT i samband med exacerbation:
Utvärdering av om fortsatt indikation för PaO2 (luft) föreligger efter 1–3 månaders LTOT.

Utsättning av LTOT:
Om PaO2 (luft) i vila dagtid > 8 kPa vid utvärdering efter 1–3 månaders LTOT.
Övervägs om dygnsbehandlingstid < 16 timmar/dygn.
Hypoxi endast vid ansträngning är ingen indikation för LTOT.