Utbildningar inom vårdhygien

Att förebygga vårdrelaterade infektioner

Folkhälsomyndigheten - Ett kunskapsunderlag

Rapporten handlar om att förebygga infektioner hos patienter och personal i hälso- och sjukvården och tandvården. Den har utarbetats av experter på området och bygger på aktuell kunskap och forskning. Innehållet är anpassat till EU:s direktiv och regler.

Vårdhandboken

Vårdhandboken är till för dig som snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad hälso- och sjukvård. Innehållet är färskvara och uppdateras kontinuerligt. Handboken finns inte i tryckt version utan endast på webben.