Post- och besöksadresser

Postadress:

Vårdhygieniska enheten, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar

Besöksadress:

Länssjukhuset i Kalmar, hus 17, plan 2

Oskarshamns sjukhus, Rösvägen 1, 572 28 Oskarshamn, hus 03, plan 03

Västerviks sjukhus, Östra Kyrkogatan 48, 593 81 Västervik, hus 03, plan 06