Kontaktuppgifter

Postadress:

Vårdhygieniska enheten, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar

Besöksadress:

Länssjukhuset i Kalmar, hus 17, plan 2

Oskarshamns sjukhus, Rösvägen 1, 572 28 Oskarshamn, hus 03, plan 03

Västerviks sjukhus, Östra Kyrkogatan 48, 593 81 Västervik, hus 03, plan 06

Medarbetare:

 Per-Åke Jarnheimer

Hygienöverläkare

Telefon: 0480-814 40, mobil: 076-815 45 29

 

Caroline Johansson

Hygiensjuksköterska (Västervik)

Telefon: 0490-867 02

 

Pia Nilzén

Hygiensjuksköterska (Oskarshamn/Kalmar)

Telefon: 0480-814 09

 

Stefan Callenryd

Hygiensjuksköterska (Kalmar)

Telefon: 0480-814 42