Handfat och desinfektionsmedel.

Vårdhygien

Vi utgör en expertfunktion som ska medverka till att vårdgivare bedriver vård av god kvalitet så att antalet vårdrelaterade infektioner hålls nere.

Rutiner och riktlinjer

Kommunal vård och omsorg

Informationsmaterial

Utbildning

 • E-utbildningar inom vårdhygien

  E-Utbildning för basala hygienrutiner

  Vårdhygien i Region Kalmar län rekommenderar Stockholms läns landstings e-utbildning för basala hygienrutiner.

  Utbildningen är ca 15 minuter lång och ger dig kunskap om arbetssättet Basala hygienrutiner.

  När du har genomfört utbildningen kan du skriva ut ett personligt diplom.

  Att förebygga vårdrelaterade infektioner

  Folkhälsomyndigheten - Ett kunskapsunderlag

  Rapporten handlar om att förebygga infektioner hos patienter och personal i hälso- och sjukvården och tandvården. Den har utarbetats av experter på området och bygger på aktuell kunskap och forskning. Innehållet är anpassat till EU:s direktiv och regler.

  Vårdhandboken

  Vårdhandboken är till för dig som snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad hälso- och sjukvård. Innehållet är färskvara och uppdateras kontinuerligt. Handboken finns inte i tryckt version utan endast på webben.

Kontakt

 • Kontaktuppgifter

  Postadress:

  Vårdhygieniska enheten, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar

  Besöksadress:

  Länssjukhuset i Kalmar, hus 17, plan 2

  Oskarshamns sjukhus, Rösvägen 1, 572 28 Oskarshamn, hus 03, plan 03

  Västerviks sjukhus, Östra Kyrkogatan 48, 593 81 Västervik, hus 03, plan 06

  Medarbetare:

   Per-Åke Jarnheimer

  Hygienöverläkare

  Telefon: 0480-814 40, mobil: 076-815 45 29

   

  Caroline Johansson

  Hygiensjuksköterska (Västervik)

  Telefon: 0490-867 02

   

  Pia Nilzén

  Hygiensjuksköterska (Oskarshamn/Kalmar)

  Telefon: 0480-814 09

   

  Stefan Callenryd

  Hygiensjuksköterska (Kalmar)

  Telefon: 0480-814 42

   

   

 • Om oss