Verksamheter utanför vården

Allmänna dokument

  • Rutin vid skada med risk för blodsmitta Används när någon kommit i kontakt med blod eller blodtillblandade kroppsvätskor på ett sådant sätt att det finns risk för blodburen smitta, det vill säga genom stick-/skärskada, stänk i ögon, blod på slemhinnor eller skadad hud. Arbetsgivaren ansvarar för att lokala rutiner finns.
  • Sår kan sprida smitta Tips för att undvika smitta på gym och träningslokaler. Affisch.

Skola/förskola

Information från smittskyddsläkaren

Råd och stöd för att minska smittspridning i förskolan

Utbrott av smitta på en förskola

Utbrott av smitta innebär att fler sjukdomsfall än vanligt har inträffat. Det kan också innebära enstaka fall av en smitta med risk för stor spridning eller allvarliga konsekvenser. För att man ska kalla det utbrott kan alltså antalet smittade vara både några enstaka eller för vissa sjukdomar en tredjedel eller fler av barnen (eller förskolepersonalen). 

Förslag till underlag för kartläggning vid ett utbrott av sjukdom på förskolan.

Hälsokontroll avseende tuberkulos

Lokala rutiner för Kalmar län

Nationella rekommendationer