Lagar och förordningar för smittskyddsarbetet

Smittskyddslagen innehåller bestämmelser om skydd för befolkningen mot smittsamma sjukdomar bland människor. Den reglerar ansvarsförhållanden och nödvändig samverkan mellan smittskyddsläkare och andra instanser. Här finner du länkar till lagar som är aktuella för smittskyddsarbetet.