Zikavirus

Här finns länkar till information om zikavirus. Information är färskvara och rekommendationer och råd kan ändras i takt med att kunskapen ökar.

Läs mer på

Reviderad handläggningsrekommendation vid misstänkt zikavirusinfektion, Folkhälsomyndigheten, 2017-03-06.

Sjukdomsinformation om zikavirus, Folkhälsomyndigheten, uppdateras kontinuerligt

Interimistisk vägledning för handläggning av misstänkta fall av zikavirusinfektion, Folkhälsomyndigheten, 2016-07-04

Information till hälso- och sjukvården om graviditet och zika, INFPREG, 2016-06-02

Aktuellt läge med kartor, European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, uppdateras kontinuerligt

ECDC:s riskbedömning, uppdateras kontinuerligt

Karta över riskområden i Florida, CDC