TBE (fästingburen hjärninflammation)

TBE är ännu relativt ovanligt i Kalmar län. De senaste fem åren har 16 personer blivit smittade i länet. Under 2019 smittades sex personer med TBE i Kalmar län, vilket tangerar den tidigare toppnoteringen på sex fall under 2017. Smittan förekommer framför allt kustnära i de norra delarna av länet. Genom att pricka in den sannolika smittorten på en karta framträder områden i länet där flera personer smittats. Vissa områden är mer utsatta än andra och risken kan förändras över tid.

Vaccinationsrekommendation 2020

Vaccination rekommenderas till den som rör sig mycket i skog och mark i Kalmar län, speciellt i de områden där det tidigare konstaterats TBE-smitta. Det är viktigt att varje ordination registreras i Svevac så att vaccinationstäckningen i länet kan följas.

Smittskyddsläkarens rekommendationer för TBE-vaccination i Kalmar län 2020

Hälsodeklaration inför vaccination mot TBE

Vaccinationsschema för utskrift

Karta över sannolik smittort för TBE-fall i Kalmar län 2005-2019

Aktuella länkar

Sjukdomsinformation om TBE (Folkhälsomyndigheten)

TBE (Internetmedicin)

Broschyr om fästingar med tips om hur man skyddar sig mot fästingbett 

Hitta fästingen - Lära barn om fästingar (Scandtick)

Allmänheten hänvisas till 1177.se

Här finns kartor över riskområden för vissa län/regioner.

TBE - fästingburen hjärninflammation på 1177.se

Vaccination mot TBE på1177.se