Övrigt

Övrigt

Vaccinationer till människor på flykt (Folkhälsomyndigheten 2015-11-30)

Människor på flykt, vägledning för vårdpersonal (Folkhälsomyndigheten reviderad version 2015-12-14)

Smittskyddsblad Information till läkare och patienter på flera språk (Smittskyddsenheten Kalmar)

Smittskyddsanmälan

God handhygien, affischer på 9 språk från Folkhälsomyndigheten (scrolla ned på sidan)

Folkhälsomyndighetens seminarium om inomhusmiljön i asylboenden